קרקס הבריחה - Runaway Circus
Opening 1.7.2021 הפתיחה
הנסן - עיריית ירושלים - רן וולף - הרשות לפיתוח ירושלים - משרד ירושלים ומורשת

האם ניתן ליצור משחק שיש בו רצף בהיר של אירועים בלי לדעת כיצד השחקן ינהג? האם חוויית המשחק נפגעת כאשר היא ממוסגרת מבחינה נרטיבית?

"שיפט" הוא משחק פלטפורמה נסיוני, הד למתח שבין אינטראקטיביות לחוויה סיפורית סגורה. התנועה במשחק היא שיטוט חופשי; השחקנים והשחקניות אינם יכולים לשלוט בתכנים, אלא רק בסדר הופעתם. כך הם יכולים לשוטט, לזרום דרך רצפים סיפוריים, לערבב אותם, או פשוט לשוטט ללא סיפור.

עופר גץ

קוד: עמית נתנאל
צליל: עמיחי הנמן