קרקס הבריחה - Runaway Circus
Opening 1.7.2021 הפתיחה
הנסן - עיריית ירושלים - רן וולף - הרשות לפיתוח ירושלים - משרד ירושלים ומורשת

This jewelry series focuses on hair as an aesthetic element. The hairy jewels created for this series are suggestive and humorous references to body hair, and are meant to be worn where hair is often considered an embarrassment for women – around the chin, under the armpits and between the eyebrows. By playing with the loaded cultural perceptions of female body hair, the series highlights its decorative features and embraces it with a renewed aesthetic appreciation. Each jewelry item was named after a historical figure that inspired its creation.

Naama Agassi