קרקס הבריחה - Runaway Circus
Opening 1.7.2021 הפתיחה
הנסן - עיריית ירושלים - רן וולף - הרשות לפיתוח ירושלים - משרד ירושלים ומורשת

Sunday, 4.7

Monday, 5.7

Tuesday, 6.7

Wednesday, 7.7

Thursday, 8.7

Thursday, 1.7

Friday, 2.7

Saturday, 3.7

11:30, 13:30 16:00, 18:00

Public Tours

Visitors are welcome to join our daily tours of the different exhibitions and installations, which are guided by Design Week’s staff members. We will venture out on each tour from our meeting spot, the watchtower in the garden of Hansen House.

*For further details and to sign up for the tours