קרקס הבריחה - Runaway Circus
Opening 1.7.2021 הפתיחה
הנסן - עיריית ירושלים - רן וולף - הרשות לפיתוח ירושלים - משרד ירושלים ומורשת

אתר אינטרנט זה משתמש באלגוריתם GAN, שפותח על-ידי חברת הטכנולוגיה NVIDIA ליצירת דימויים היפר-ריאליסטיים של אנשים שאינם קיימים במציאות. האלגוריתם אומן על-ידי עשרות אלפי תמונות פורטרט אמיתיות מהרשת, ועדיין, במבט מקרוב, ניתן לאתר את הסטיות שחושפות את סודו.

שבוע העיצוב ירושלים לא הצליח ליצור קשר עם יוצר האתר. במקרה שהצבת העבודה פוגעת בזכויות היוצרים, הם נקראים ליצור קשר עם הנהלת שבוע העיצוב.