קרקס הבריחה - Runaway Circus
Opening 1.7.2021 הפתיחה
הנסן - עיריית ירושלים - רן וולף - הרשות לפיתוח ירושלים - משרד ירושלים ומורשת

המפלט האולטימטיבי הוא האשליה, והאשליה האולטימטיבית היא זו הפועלת על חמשת החושים. הקרקס המיתולוגי לא היה זר לעובדה זו, והציע לא פעם אוהלי שוליים שזימנו חוויות אימרסיביות שכאלה – מביתן המראות ועד הקולנוע הבראשיתי, הקרקס היה ממזקקיה הראשונים של ה"חוויה" כפי שהיא נתפסת היום בדיון העיצובי. הקופסאות השחורות בשבוע העיצוב ירושלים מציעות סדרה של חוויות הגוזרות מהמרחבים האסקפיסטיים – פולחן הגוף, הקולנוע, המועדון, הטבע, הנוסטלגיה ועוד – ומזקקות אותם למהותן החושית. במסגורן המחודש ובתלישתן מהקונטקסט שבו הן רגילות להתקיים, הקופסאות השחורות מכוונות את המבט למקומו של העיצוב כמחולל החוויה האסקפיסטית.