קרקס הבריחה - Runaway Circus
Opening 1.7.2021 הפתיחה
הנסן - עיריית ירושלים - רן וולף - הרשות לפיתוח ירושלים - משרד ירושלים ומורשת

השינוי המתמיד כמעט שאינו מובחן, זוחל לאט ובכל זאת ניכר. השינוי המתמיד בלתי ניתן לעיכוב או עצירה. בהקרנת וידיאו של תנועה אטית וכמעט לא מורגשת רואים פני אדם מזדקנות בתנועה עדינה אל עבר הגרוטסקה. הפנים הזקנות, האחרות והזרות, הן העתיד הבלתי נמנע של הנעורים. הן הנעורים עצמם לאחר שנות עול רבות שהותירו עליהם את סימניהן החרושים.

עופר גץ