קרקס הבריחה - Runaway Circus
Opening 1.7.2021 הפתיחה
הנסן - עיריית ירושלים - רן וולף - הרשות לפיתוח ירושלים - משרד ירושלים ומורשת

בתווך שבין פוסט-מגדריות וטרנס-הומניזם, העבודה של מרסלה בלטרייט היא חיפוש אישי אחר מפלט מהמגבלות החברתיות, הפיזיות והנפשיות – דרך בנייה מחודשת של זהות ומרחב בעולם הדיגיטלי.

העבודה מבקשת לבחון סוגיות של מגדר, בריאות וכושר על-ידי יצירת ישות דיגיטלית משודרגת כגישה טיפולית המבקשת לנחם הן את הגוף והן את הנפש. מרסלה מתרחקים/ות מהדיכאון ומהחרדה של אי-הוודאות המגדרית אל עבר חקירת הרצון לגוף מטושטש-מגדרית, בעל אוריינטציה גברית, ובחינת השאלה: האם התשוקה הזו היא הזדהות של ממש או תוצר לוואי של מיזוגניה מודחקת?

מרסלה סלטרייט