קרקס הבריחה - Runaway Circus
Opening 1.7.2021 הפתיחה
הנסן - עיריית ירושלים - רן וולף - הרשות לפיתוח ירושלים - משרד ירושלים ומורשת

במהלך המאה ה-19, במסגרת מסעו ברחבי ארצות-הברית, הציג הקרקס הצצות ראשונות לטכנולוגיות של העתיד, ובראשן התאורה המלאכותית – החשמל. האורות שנדלקו באוהל הקרקס עם תחילת המופע הציגו את הפלא בעיירות שכוחות אל, שמעולם לא ראו אור מעשה ידי אדם. מאז הפכה התאורה החשמלית לחלק מהמופע, כשהספוט מייצר את המעגל הקסום הממקד את תשומת לבם של הצופים אל הפלאים שמחולל הפרפורמר.

החשמל הוא חלק כה בלתי נפרד מחיינו, עד שהפך לשקוף, גם אם בלתי ייאמן. אופן ייצורו, עם זאת, עדיין נותר אחד הגורמים המזהמים ביותר בעולם המודרני.

באמצעות שימוש בפילטרים שונים, הפנס בעבודה מייצר דימוי המשתנה בלי הרף, ומשקף את יחסינו המשתנים בהדרגתיות חמקמקה עם מקור אור מופלא אחר – השמש.

ים מטרסו