קרקס הבריחה - Runaway Circus
Opening 1.7.2021 הפתיחה
הנסן - עיריית ירושלים - רן וולף - הרשות לפיתוח ירושלים - משרד ירושלים ומורשת

מקור המלה "נורמלי" בלטינית –Norma – ופירושו סרגל נגרים. הסרגל (Ruler) מייצג אמת מידה מוסכמת, מערכת חוקים מקובלת, דרך הישר; יש טמפרטורה נורמלית, גובה נורמלי ומצב נפשי נורמלי. הנורמלי הוא הרגיל, הממוצע, זה שאינו בקצוות או בשוליים. האובייקטים המודדים נזקקים באופן בלתי נמנע למקור השוואה. מעצם הגדרתם את נקודות הקיצון הם מגדירים את הממוצע.

"עקומה" מבקשת לערער על שיטות המדידה המוכרות ולחתור תחת התפיסות החברתיות הקיימות בהקימה מערכת כלי מדידה חדשים. המערכת החדשה מגיבה לאקסיומות השונות שניסחה "האדם הוויטרובי", יצירתו הקנונית של ליאונרדו דה-וינצ'י (1490), שהשפיעה במידה רבה על תפיסת דימוי הגוף בתרבות המערב בהציגה פרופורציות אידיאליות של הגוף האנושי, מלוות ב-17 אקסיומות המתארות יחסים אידיאליים בין חלקי הגוף השונים.

דניאל גרבר, עמליה מגריל

פרפורמרית: נעה גרבר
צילום: מיה קפלן
קריינות: פריאה פרוש
עיצוב סאונד: גיא מוזס