קרקס הבריחה - Runaway Circus
Opening 1.7.2021 הפתיחה
הנסן - עיריית ירושלים - רן וולף - הרשות לפיתוח ירושלים - משרד ירושלים ומורשת

Turquoise Sunrises Promised to Those Who Believe is an audiovisual work inspired by the party and rave phenomenon.

The viewer is invited to enter a rabbit hole of feelings and emotions ranging from fun to suffering, love to kitsch, darkness to beauty, and finally – serenity.

MILCHAMAMI TEURA LA’AD – Assaf Cohen, Shai Dror, Yonatan Dahan & Yosef Mashiach