קרקס הבריחה - Runaway Circus
Opening 1.7.2021 הפתיחה
הנסן - עיריית ירושלים - רן וולף - הרשות לפיתוח ירושלים - משרד ירושלים ומורשת

Somewhere in between fantasy and reality, TAKEOFF proposes an illusionary ride to nowhere.

Without the ability to instantaneously carry passengers to their next destination, the scene invites the audience into a moment of levitation and self-reflection.

Evoking both a sensation of estrangement and familiarity at once, the work confronts visitors with their own perception of air travel and become the actors on set.

Charles Weinberg, Shai Ben-Ami

This project was made possible thanks to the generous support of the Israel Aerospace Industries