קרקס הבריחה - Runaway Circus
Opening 1.7.2021 הפתיחה
הנסן - עיריית ירושלים - רן וולף - הרשות לפיתוח ירושלים - משרד ירושלים ומורשת

The Reptile Man is an entity with multiple eyes. It looks like a vibrating, intriguing and startling scale armor, whose movement produces a rustling sound like that of a snake sensing danger. If the eyes are the windows to the soul, then here the artist hides under the persona of the invisible woman – seeing yet unseen, protecting herself from the piercing gaze of her inquisitive audience

Sally Krysztal-Kramberg

Video editing: Roy Altman