קרקס הבריחה - Runaway Circus
Opening 1.7.2021 הפתיחה
הנסן - עיריית ירושלים - רן וולף - הרשות לפיתוח ירושלים - משרד ירושלים ומורשת

An interactive animation-based installation presents a surreal genesis story inside a vanity mirror. The installation is inspired by mythological stories, weaving them into the surreal context in which Dvir operates. The core of the work is a Genesis story focusing on a female figure plucking her eyebrows in front of a mirror. The viewer looks at the projected figure superimposed over his or her own reflection and thus gets drawn into the story, placing himself or herself within the narrative.

Zohar Dvir