קרקס הבריחה - Runaway Circus
Opening 1.7.2021 הפתיחה
הנסן - עיריית ירושלים - רן וולף - הרשות לפיתוח ירושלים - משרד ירושלים ומורשת

The perpetual change, almost unnoticeable, crawls slowly into being and yet it is still inevitably apparent. The perpetual change cannot be delayed or stopped. This slowly moving animation work depicts a human face aging at a determined pace, gently moving toward the grotesque. This strange, other and foreign face is the unavoidable future of youth; it is youth itself, seen after years of burdens that have left their physical marks.

Ofer Getz