קרקס הבריחה - Runaway Circus
Opening 1.7.2021 הפתיחה
הנסן - עיריית ירושלים - רן וולף - הרשות לפיתוח ירושלים - משרד ירושלים ומורשת

Jerusalem is the ultimate freak show, a city where extremes are part of day to day life, where the highest number of trash bins were set on fire in Israel over the past year, where a children’s playground is designed to look like a scary monster.

This project is a collection of objects that refer to Jerusalem’s states of extreme: the strangest, the best, the most unusual, the ugliest, the best tasting and so forth.

The souvenirs on view begin with the most volatile Middle Eastern sentence: “Dividing Jerusalem”, and end with the best falafel stand in town.

Shaul Cohen