קרקס הבריחה - Runaway Circus
Opening 1.7.2021 הפתיחה
הנסן - עיריית ירושלים - רן וולף - הרשות לפיתוח ירושלים - משרד ירושלים ומורשת

Thursday, 1.7

Friday, 2.7

Saturday, 3.7

Sunday, 4.7

Monday, 5.7

Tuesday, 6.7

Wednesday, 7.7

Thursday, 8.7

Participants in the panel – artists and creators who are dealing in their practice with martial arts – will examine the connection between their creative processes and martial arts practices in the context of movement, rhythm, stamina, tradition and technology.

Link for registration

David Oppenheim, Doron Altaraz, Dov Ganchrow and Sarit Yudelowitz