קרקס הבריחה - Runaway Circus
Opening 1.7.2021 הפתיחה
הנסן - עיריית ירושלים - רן וולף - הרשות לפיתוח ירושלים - משרד ירושלים ומורשת

Thursday, 1.7

Friday, 2.7

Saturday, 3.7

Sunday, 4.7

Monday, 5.7

Tuesday, 6.7

Wednesday, 7.7

Thursday, 8.7

A play inspired by a book series created by illustrator and writer Orit Bergman.

For ages 3 +. The show runs for 45 minutes.

*For further details and to sign up for the tours

 The Train Theater

Image: Kfir Bolotin