קרקס הבריחה - Runaway Circus
Opening 1.7.2021 הפתיחה
הנסן - עיריית ירושלים - רן וולף - הרשות לפיתוח ירושלים - משרד ירושלים ומורשת

غالبًا ما يُنظر إلى الطبيعة على أنها موجودة خارج الحيّز البشري، حيّز عذري يحيط بجُزُر بناها الإنسان نهرب إليها لنشعر بمواساة وراحة ما في مواجهة الخليقة. لكننا ندرك الآن أن ذلك مجرد وهم، وأن الهرب إلى الطبيعة هو هرب لجيوب من صنع الإنسان هي جزء من المشروع البشري. لا تتواجد الطبيعة إلى جانبنا بل تتسرب إلينا ونحن إليها. هي فوقنا، تحتنا، وبيننا، وربما العكس - نحن فوقها، وأسفلها وبينها - بينما نفرض عليها علاقة تكافلية تلائم احتياجاتنا. الطبيعة هي ترفيه ومورد، نخوض معه صراعًا مستمرًا على الحيّز. الحيوانات والنباتات والموارد الطبيعية تتحول جميعها إلى مواد خام للهروب البشري. نشعر بثمن استخدامها بوضوح.