קרקס הבריחה - Runaway Circus
Opening 1.7.2021 הפתיחה
הנסן - עיריית ירושלים - רן וולף - הרשות לפיתוח ירושלים - משרד ירושלים ומורשת

الملاذ المثالي هو الوهم، والوهم المثالي هو ذلك الذي يمكن اختباره بواسطة الحواس الخمس. لم تكن هذه الحقيقة غريبة عن السيرك الأسطوري الذي غالبًا ما كانت خِيامه تعرض تجارب غامرة كهذه - من غرفة المرايا وحتى السينما الأولى، كان السيرك أحد أوائل معامل تصفية "التجربة" كما يُنظر إليها اليوم في مناقشة التصميم. تقدم الصناديق السوداء في أسبوع التصميم القدس سلسلة من التجارب المشتقة من مساحات الهروب - عبادة الجسد، والسينما، والنادي، والطبيعة، والحنين إلى الماضي والمزيد - وتصفيها لجوهرها الحسي. في إعادة تأطيرها وفصلها عن السياق الذي اعتادت التواجد فيها، تسلط الصناديق السوداء نظرها إلى مكان التصميم كمنتِج لتجربة الهروب.